3

Firma ZAPA Sp. z o.o. informuje, że w prowadzonym podstępowaniu ofertowym dotyczącym projektu stoiska wystawienniczego oraz materiałów reklamowych na międzynarodowe targi, w dniu 8 sierpnia dokonano oceny złożonych ofert wg kryteriów zgodnych z zapytaniem ofertowym nr 01/07/2016.

Wybrana została oferta firmy Habryn Industrial Solutions A. M. Habryń s.c.