3

TRON - ta hand om miljön

iLöser ditt barns toalettbehov p? offentliga platser, d? toalett inte finns tillgänglig eller när ni är p? resande fot

tron kettle

Renare produktion

Den minskar belastningen p? miljön

Vatten, energi och r?varor överanvänds ofta i produktion. Noggrann övervakning av tillverkningsprocessen samt kontinuerliga förbättringsanalyser och besparings?tgärder görs i framställningen av eng?ngspottan TRON. Vid framställningen av TRON är energikonsumtionen ytterst begränsad i alla produktionsled och processen är inte heller skadlig för människor eller miljön.

 

Den skyddar och bevarar miljön

Tillverkad av miljövänliga r?varor

I framställningen av eng?ngspottan TRON har icke-förnybara resurser ersatts med förnybara. R?varorna som används i framställningen kommer fr?n ?tervunnet material. Huvudinslaget i pottan är tillverkad i ?tervunnen kartong. Den absorberande SAP-dynan, vilken absorberar vätska och lukt, är biologiskt nedbrytbar.

tron kettle
 
tron kettle

Ekologisk

Biologiskt nedbrytbar

roducerad med hänsyn till miljön. I framställningen av TRON används ?tervunnet och därmed mindre skadligt material, varp? miljöp?verkan fr?n TRON eng?ngspotta är ytterst begränsad.